Futbol

Süper Lig ve TFF 1. Lig oyuncu uygunluklarının detayları açıklandı

TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli toplantısında kabul edilen 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 Sezonları Süper Lig ve TFF 1. Lig oyuncu uygunluklarının detayları açıklandı.

SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

1- 2020 – 2021 Sezonunda kulüpler en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme
imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi
halinde bu futbolculardan en az 1’inin 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması
zorunludur.

2021 – 2022 Sezonunda kulüpler en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme
imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin 12 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi
halinde bu futbolculardan en az 1’inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması
zorunludur.

2022 – 2023 Sezonunda kulüpler en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme
imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi
halinde bu futbolculardan en az 1’inin 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması
zorunludur.

2- Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek
profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır; ayrıca Genç
Futbolcular başlıklı maddede belirtilen koşulları sağlayan futbolcular A Takım Listesine
yazılmaksızın resmi müsabakalarda oynayabilirler.

A TAKIM LİSTESİ

a) A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur.

b) 2020 – 2021 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli
Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

2021 – 2022 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 16 futbolcunun, Türkiye A Milli
Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

2022 – 2023 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 18 futbolcunun, Türkiye A Milli
Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli
Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular açısından Türkiye A
Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.

Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir resmi
müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler.

c) 2020 – 2021 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4’ünün
01.01.1996 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile –
21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay
kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.

2021 – 2022 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 16 futbolcudan en az 5’nin
01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile
21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay
kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.

2022 – 2023 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 18 futbolcudan en az 6’sının
01.01.2000 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile
21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay
kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.

d) 2020 – 2021 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin
“c” bendinden ayrı olarak 01.01.1996 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş
gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz
en az 2 sezon veya 24 ay TFF’ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması
zorunludur.

2021 – 2022 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c”
bendinden ayrı olarak 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe
denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2
sezon veya 24 ay TFF’ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması
zorunludur.

2022 – 2023 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c”
bendinden ayrı olarak 01.01.2000 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe
denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2
sezon veya 24 ay TFF’ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması
zorunludur.

e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin
“b” bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması
zorunludur.

f) Kulübün “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi
durumunda, A Takım Listesi bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; ayrıca ilgili
kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

g) Yukarıda “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF’ye
ibrazından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler, takip
eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna sahip futbolcu
statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol Takımında
oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli Futbol Takımında
oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.

A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI

a) Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye ibraz
etmek zorundadır.

b) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde kulübün resmi müsabakalarından
24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir.

c) A Takım Listesinin, ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci
transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi
zorunludur.

d) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini
kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.

e) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna
kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.

f) A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin
yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası
talep edilmiş olmasına rağmen sertifikası gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. Bu
durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF
tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu
futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların
yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.

g) A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin
verilmez.

GENÇ FUTBOLCULAR

Kulüpler, 2020 – 2021 Sezonu için 01.01.2000, 2021 – 2022 Sezonu için 01.01.2001, 2022 – 2023 sezonu için 01.01.2002 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş Türkiye A Milli Takımında

oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın
müsabakalarda oynatabilirler.

MÜSABAKA İSİM LİSTESİ

Müsabaka isim listeleri, en fazla 21 futbolcudan, yukarıda belirtilen koşullar ve aşağıdaki usule göre oluşturulur.

2020 – 2021 Sezonunda ;

a) Müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8
yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine 14 yabancı
uyruklu futbolcu yazılabilir.

b) Müsabaka isim listesinde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk
gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.1998
ve daha sonra doğmuş 1 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafından bu
şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi
yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık
sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

c) Müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d”
bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 2 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler
tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde
müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında
talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip
futbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun
kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesinin 1 futbolcu eksik
verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

2021 – 2022 Sezonunda ;

a) Müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 7
yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine 12 yabancı
uyruklu futbolcu yazılabilir.

b) İlk onbirde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen
sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2000 ve
daha sonra doğmuş 1 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Bulundurulmaması halinde ilgili
kulüp hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.

c) Müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d”
bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 3 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler
tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde
müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında
talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip
futbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun
kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi 1 futbolcu eksik
verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

2022 – 2023 Sezonunda ;

a) Müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6
yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine 10 yabancı
uyruklu futbolcu yazılabilir.

b) İlk onbirde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen
sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2002 ve
daha sonra doğmuş 2 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Bulundurulmaması halinde ilgili
kulüp hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.

c) Müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d”
bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 3 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler
tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde
müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında
talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip
futbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun
kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesinin 1 futbolcu eksik
verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

ALT YAPI FONLARI

2020 – 2021 Sezonunda Süper Lig’de, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcu tescillerinden alınacak fon bedellerinin aşağıdaki şekilde tespitine, belirlenen ücretlerin birinci transfer ve tescil döneminin bitimini müteakip 5 gün içerisinde kulüpler tarafından Federasyona ödenir.

İkinci transfer ve tescil döneminde; birinci transfer ve tescil dönemi sonundaki Türkiye A Milli
Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısının artması halinde, artan oyuncu
sayısı dikkate alınmak suretiyle, yatırılması gereken fon bedelleri arasındaki farkın ikinci transfer
ve tescil döneminin bitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüp tarafından Federasyona ödenir;
birinci transfer ve tescil dönemi sonunda Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu
bulunmayan futbolcu sayısı artmayan kulüpler, kontenjan boşaltmak suretiyle yeni oyuncu
transfer etmeleri halinde fon bedeli ödemezler.

SÜPER LİG YABANCI FUTBOLCU FON BEDELLERİ:

TESCİLİ YAPILAN TOPLAM YABANCI FUTBOLCU SAYISI ÖDENECEK FON PAYI

1 FUTBOLCU 50.000-TL

2 FUTBOLCU 110.000.-TL

3 FUTBOLCU 190.000.-TL

4 FUTBOLCU 290.000.-TL

5 FUTBOLCU 400.000.-TL

6 FUTBOLCU 500.000.-TL

7 FUTBOLCU 650.000.-TL

8 FUTBOLCU 830.000.-TL

9 FUTBOLCU 1.250.000.-TL

10 FUTBOLCU 1.550.000.-TL

11 FUTBOLCU 1.850.000.-TL

12 FUTBOLCU 2.150.000.-TL

13 FUTBOLCU 2.500.000.-TL

14 FUTBOLCU 3.100.000.-TL

TFF 1. LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

1- 2020 – 2021 Sezonunda kulüpler en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin 8 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur. 2021 – 2022 Sezonunda kulüpler en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur. 2022 – 2023 Sezonunda kulüpler en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler.

Kulüplerin 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur. 2- Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır; ayrıca Genç Futbolcular başlıklı maddede belirtilen koşulları sağlayan futbolcular A Takım Listesine yazılmaksızın resmi müsabakalarda oynayabilirler.

A TAKIM LİSTESİ

a) A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur.

b) 2020 – 2021 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 20 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. 2021 – 2022 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 23 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. 2022 – 2023 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 23 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz. Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir resmi müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler.

c) 2020 – 2021 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 20 futbolcudan en az 4’ünün 01.01.1996 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur. 2021 – 2022 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 23 futbolcudan en az 5’nin 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur. 2022 – 2023 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 23 futbolcudan en az 6’sının 01.01.2000 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.

d) 2020 – 2021 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c” bendinden ayrı olarak 01.01.1996 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay TFF’ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zorunludur. 2021 – 2022 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c” bendinden ayrı olarak 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay TFF’ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zorunludur. 2022 – 2023 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c” bendinden ayrı olarak 01.01.2000 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay TFF’ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zorunludur.

e) Kulüpler, A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin b fıkrasında belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur. f) Kulübün “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda A Takım Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır. g) Yukarıda “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolculardan, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.

A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI

a) Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye ibraz etmek zorundadır.

b) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde kulübün resmi müsabakalarından 24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir.

c) A Takım Listesinin ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.

d) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.

e) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.

f) A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası talep edilmiş olmasına rağmen sertifikası gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.

g) A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin verilmez.

GENÇ FUTBOLCULAR

Kulüpler, 2020 – 2021 Sezonu için 01.01.2000, 2021 – 2022 Sezonu için 01.01.2001, 2022 – 2023 sezonu için 01.01.2002 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler.

MÜSABAKA İSİM LİSTESİ

Müsabaka isim listeleri yukarıda belirtilen koşullar ve aşağıdaki usule göre oluşturulur. 2020 – 2021 Sezonunda;

a) 18 kişilik müsabaka isim listesinde, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir. b) 18 kişilik müsabaka isim listesinde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş 1 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

c) 18 kişilik müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d” bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 2 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesi, listeye ilave edilecek futbolcuların 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmaları koşuluyla 21 kişiye kadar çıkarılabilir. 2021 – 2022 Sezonunda; a) 18 kişilik müsabaka isim listesinde, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 4 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile en fazla 5 futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir.

b) İlk onbirde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş 1 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Bulundurulmaması halinde ilgili kulüp hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.

c) 18 kişilik müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d” bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 3 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesi, listeye ilave edilecek futbolcuların 01.01.2001 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmaları koşuluyla 21 kişiye kadar çıkarılabilir. 2022 – 2023 Sezonunda; a) 18 kişilik müsabaka isim listesinde, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 4 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile en fazla 5 futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir.

b) İlk onbirde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş 2 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Bulundurulmaması halinde ilgili kulüp hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.

c) 18 kişilik müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d” bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 3 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesi, listeye ilave edilecek futbolcuların 01.01.2002 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmaları koşuluyla 21 kişiye kadar çıkarılabilir. 

Etiketler
İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı